Dane statystyczne

 

Liczba obecnych na zajęciach
X 51 47 39 29 166
XI 82 67 63 30 242
XII  84  67  51  22  224
XIII 69 64 57 54 244
Liczba unikalnych uczestników zajęć
X 17 15 13 11 56
XI 24 20 20 12 76
XII 28 18 17 10 73
XIII 25 19 15  15 74
Liczba klasyfikowanych
X 3 3 2 1 9
XI 7 6 6 2 21
XII  7  7 5 21
XIII 7 7 4 24
Liczba punktów zdobytych za aktywność
X 788 677 359 299 2123
XI 1738 1425 1038 374 4575
XII  1996  1768 1311   562  5637
XIII 1532  1526 1402 1396 5856
Liczba punktów w przeliczeniu na jednego obecnego
X 15,45 14,40 10,31 9,21 12,79
XI 21,27 21,20 16,48 12,47 18,90
XII  26,39 25,71  25,55 23,76   25,17
XIII 26,88 25,96 22,12 21,81 24,00

Legenda:
X – 10. rok szkolny
XI – 11. rok szkolny
XII – 12. rok szkolny
XIII – 13. rok szkolny
W ostatniej kolumnie zanotowano sumę wartości dla czterech domów.

 

X XI XII XIII
A 42,0% 59,9%  65,0% 63,5%
B 4,44 4,76  4,81 4,67
C 37,9 60,2  77,22 79,14

Legenda:
X – 10. rok szkolny
XI – 11. rok szkolny
XII – 12. rok szkolny
XIII – 13. rok szkolny
A – średni wynik egzaminu w danym roku szkolnym
B – średnia ocen końcowych wśród klasyfikowanych
C – średnia liczba punktów w przeliczeniu na uczestnika unikalnego